Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Rangkuman Materi Menghormati dan Menyayangi Orang Tua dan Guru

Daftar Isi [Tampil]

Rangkuman Materi PAIBP Kelas 11 Bab 8

Marikuliah.com -
 Halo sobat pintar! Pada artikel ini kami akan membagikan rangkuman materi PAIBP kelas 11 bab 8 menghormati dan menyayangi orang tua dan guru.

Materi ini dipelajari oleh siswa kelas 11 pada mata pelajaran PAIBP kurikulum merdeka atau kurikulum 2021.

Sebelum kamu menyelami lebih lanjut rangkuman materi menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, ada baiknya kamu terlebih dahulu memperhatikan peta konsep berikut ini:

Rangkuman Materi Menghormati dan Menyayangi Orang Tua dan Guru

Rangkuman Materi Menghormati dan Menyayangi Orang Tua dan Guru

Pentingnya Hormat dan Patuh kepada Orang Tua

 • Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam.
 • Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya.
 • Perlu ditegaskan kembali, bahwa birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua), tidak hanya sekadar berbuat ihsan (baik) saja. Akan tetapi, birrul walidain memiliki ‘bakti’.
 • Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua:
  1. Menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat.
  2. Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua, atau diberikan oleh orang tua.
  3. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan.
 • Hikmah berbakti kepada kedua orang tua dan guru:
  1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama.
  2. Apabila orang tua kita ri«a atas apa yang kita perbuat, Allah Swt. pun rida.
  3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal saleh tersebut.
  4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur.
  5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah (surga) oleh Allah Swt.

     Pentingnya Hormat dan Patuh kepada Guru

     • Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita.
     • Guru adalah pewaris para nabi.
     • Penyair Syauki telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut: “Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan, seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul.”
     • Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid.

     Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap guru

      • rendah hati terhadap gurunya
      • menaati setiap arahan serta bimbingan guru
      • senantiasa berkhidmat untuk guru-guru
      • memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta’zim

     Keuntungan Hormat dan Patuh kepada Guru

     1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita.
     2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya.
     3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain.
     4. Akan selalu didoakan oleh guru.
     5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Swt.
     6. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Swt. akan memberikan anugerah-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

     Cara Berbakti kepada Orang Tua

     Yang masih hidup:
     1. Melaksanakan nasihat dan perintahnya.
     2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
     3. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. 
     4. Rela berkorban untuk orang tuanya.
     5. Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu.
     6. Berbuat baik kepada orang tua, walaupun ia berbuat aniaya.
     Yang sudah meninggal:
     1. Merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyalatkan, dan menguburkannya.
     2. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya (utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup).
     3. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua.
     4. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua.
     5. Mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Swt. dari segala dosa orang tua kita.

     Cara Berbakti kepada Guru

     1. Menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya.
     2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain.
     3. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru.
     4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru.
     5. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian.
     6. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya.
     7. Menghormati dan selalu mengenangnya, meskipun sudah wafat.
     8. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru.
     9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru.
     10. Sopan ketika berhadapan dengan guru.
     11. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya.
     12. Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah-lembut.

     Rangkuman Materi PAIBP Kelas 11 Bab 8